Сайтът на @svishtov.com е в процес на обновяване. До завършването му основните услуги, които използват нашите клиенти са описани по-долу.
  • Проверете сметката си за вода, в обновения сайт на "ВиК-Свищов" ЕАД.
  • Проверете електронната си поща на сървъра mail.svishtov.com.
  • Важно за всички клиенти, използващи услугата уеб хостинг към svishtov.com. Достъпът до файловете ви вече ще става чрез използване на ftp клиент. За подробна информация, моля натиснете тук.